Tyra

Förskoleappen Tyra


Vi använder oss av appen Tyra för vår information och kommunikation till er föräldrar utöver den dagliga kontakten, utvecklingssamtal och föräldramöten.  

I tyra får du tillexempel svar på: Vilken dag var nu förskolan stängd? Behöver jag fylla på med blöjor eller utekläder? När ska barnen gå till skogen nästa vecka? och vad skulle packas med? Vilken teckning var det mitt barn hade gjort som hen pratade om hela kvällen?


Pedagoger kan genom Tyra använda sig av ett incheckningssystem för att se vilka barn som befinner sig på förskolan och även senare under dagen räkna in barnen så att det stämmer.


Med Tyra kan föräldrar och pedagoger enkelt hålla koll på barnens utveckling och lärande och samtidigt följa vad de gör under dagen.


Genom dokumentationen finns möjlighet att dela barnens lärande samtidigt som det fungerar som ett underlag för kommande utvecklingssamtal.