Montessoripedagogiken

Montessoripedagogiken

Montessoripedagogiken bygger på Maria Montessori noggranna observationer av barns utveckling. Maria Montessori upptäckte att alla barn är nyfikna och ivriga att pröva på och lära sig nya saker. Hon märkte dessutom att barnens intressen varierar med ålder och mognad och att dessa intresseförändringar följer ett givet mönster, som är detsamma hos alla barn. Hon upptäckte att inlärning som anpassas efter barns utvecklingsstadium går lättare.

Barnens egna intresse är bästa motorn för att söka kunskap. Barn har en otrolig koncentrationsförmåga när de är intresserade. Barn som vill lära sig något nytt upprepar en och samma övning om och om igen. Med dessa insikter skapande Maria Montessori en ny pedagogik som bygger på frihet och välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt.


 ”Hjälp mig att göra det själv.” Maria Montessori

SVALANS HISTORIA

1983

1998

1999

2018

Svalan startades i augusti på övervåningen i Nora Herrgård i Danderyd med barn i åldrarna 1-6 år.

Lilla Svalan startades i augusti i en villa på ridvägen i Danderyd med barn i åldrarna 1-3 år.

Svalans deltidsförskola i samarbete med pedagogisk omsorg startades i januari med två stycken grupper med åldrarna 3-6 år.