Svalan Djursholm

Vi finns i ljusa lokalen på Hildingavägen. Förskolan startades 2004 med två stycken deltidsgrupper. 2009 utökade verksamheten med två stycken heltidsverksamheter. Idag har vi en deltidsgrupp och en heltidsgrupp för åldern 1-4 år och en för åldern 3-6 år.

 

En dag på stora avdelningen

Barnen på våra stora avdelningar startar upp sin dag utomhus men går in till kl 9 till en förberedd montessorimiljö. Barnen leker enskilt eller tillsammans i små grupper. Alla barn ges tid att arbeta i egen takt efter lust att lära och nya utmaningar uppmuntras. Leken innefattar både språk, kommunikation, social träning med både grov- och finmotorik. Det finns material och övningar som passar för barn med olika intressen och olika personligheter. Montessorimaterialet presenteras för barnen av en vuxen och därefter arbetar barnen så länge och så mycket de vill. Pedagogerna på förskolan följer barnet för att se vad som kan intressera och visar så att barnet sedan själv kan utforska. Vi äter lunch och därefter går vi ut för att leka utomhus. Detta kan vara på gården eller små utflykter i närområdet.

En dag på lilla avdelningen

Barnen på Lilla startar upp sin dag utomhus på vår gård. Utomhus får alla barn möjlighet att umgås utveckla sin grovmotorik genom att t.ex. hoppa, klättra, åka rutschkana och cykla. När alla barnen har samlats fortsätter dagen inomhus. Inne fortsätter vi att leka och barnen får träna sociala relationer så som att umgås med andra barn och vuxna. Vi hjälper barnen att sätta ord på känslor och förstå varandra. Till lunch får barnen själva duka sin plats och äta vår mat. De barn som behöver vila efter lunch sover i sina vagnar utomhus under sommarhalvåret och inne under vinterhalvåret. Dagen fortsätter sedan utomhus med ett mellanmål ute när vädret tillåter.