Svalans Förskolor

Välkommen till Svalans förskolor

IMG_8927
IMG_8934
IMG_8935
Image-1 (002)

Montessoriförskolan Svalan AB är ett företag som äger och driver mycket trivsamma och brett uppskattade förskolor i Danderyd och Djursholm.
Förskolorna följer Läroplan för förskolan,

Lpfö 18, gäller sedan den 1 juli 2019, Danderyds barn- och utbildningsplan och förskolan är auktoriserade av kommunen. Vi har en gedigen erfarenhet av Montessoripedagogiken och utvecklar ständigt vår verksamhet.

Våra förskolor lägger grunden för ett livslångt lärande. Vår verksamhet är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolorna stimulerar barnens utveckling och lärande och erbjuder en trygg omsorg. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I vårt samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

i Danderyd och Djursholm

Danderyd

Svalan Danderyd

Noragårdsvägen 29b

 

Svalans Montessoriförskola Danderyd ligger i moderna lokaler och med en stor gård. Förskolan ligger mitt i Danderyd med dess fina naturområden och lekparker. 

Djursholm

Svalan Rindavägen

Rindavägen 5a

 

Svalans Montessoriförskola  Rindavägen finns i en gammal villa med trädgård. Förskolan har fina naturområden och lekparker. 

Djursholm

Svalan Djursholm

Hildingavägen 5a

 

Svalans Montessoriförskola Djursholm finns i öppna Ljusalokaler med närhet till naturen och lekparker